Marzec 2017

31 marca 2017

Uroczystość wręczenia zaświadczeń laureatom wojewódzkich konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych

Oficjalnie zakończyły się Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe przeprowadzone w tym roku w szkołach podstawowych województwa podlaskiego. Uroczystość wręczenia zaświadczeń laureatom zorganizowana w Białymstoku była okazją do podsumowanie konkursów, ale przede wszystkim do złożenia gratulacji wszystkim laureatom. W tym roku w szkołach podstawowych województwa podlaskiego przeprowadzono 10 konkursów przedmiotowych. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego […]

30 marca 2017

„Eksperyment Łańcuchowy” – konkurs pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uprzejmie informuję, że w bieżącym roku szkolnym odbędzie się piąta, jubileuszowa edycja konkursu ”Eksperyment Łańcuchowy”. Jego celem jest pokazanie fizyki, jako nauki, którą pobieramy w praktyce na co dzień. Konkurs organizowany jest przez Uniwersytet Jagielloński i został objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szczegółowe informacje oraz harmonogram znajdują się pod adresem: www.lancuch.if.uj.edu.pl.

29 marca 2017

Zarządzenie Nr 44/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie organizacji III etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego oraz etapu międzyszkolnego Ogólnopolskiej Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą”. Na podstawie: § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w […]

28 marca 2017

Zasady uzyskiwania informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD)

Od 1 marca 2017 r. dyrektorowi szkoły przysługuje prawo do uzyskania informacji z CROD w stosunku do: osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w danej szkole. Informację z CROD może uzyskać wyłącznie dyrektor szkoły, logując się na stronie SIO w zakładce „Strefa dla zalogowanych” (https://sio.men.gov.pl/dodatki/strefa/) oraz używając własnego aktualnego loginu i hasła (Uwaga: […]

28 marca 2017

Warsztaty dla nauczycieli języka hiszpańskiego w ramach projektu RedELEprof Centralnego i RedELEprof Regionalnego

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na warsztaty w ramach projektu RedELEprof. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości nauczania języka hiszpańskiego w Polsce poprzez stworzenie spójnego systemu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języka hiszpańskiego. Projekt RedELEprof składa się z dwóch elementów: RedELEprof Centralnego i RedELEprof Regionalnego. Najbliższe terminy szkolenia: Lublin – 7 kwietnia br; Poznań – 8 kwietnia br. […]

28 marca 2017

Zarządzenie Nr 43/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 marca 2017r.

w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego w Delegaturze w Suwałkach  Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz  § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do […]

28 marca 2017

Uroczyste podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów gimnazjów

Uroczyste podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. o godz. 1000 w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku, ul. Kościelna 3, Białystok. Podczas tej uroczystości wręczane będą zaświadczenia laureatom ze wszystkich powiatów województwa podlaskiego.   Zaproszenie  

28 marca 2017

Tekst ujednolicony Zarządzenia Nr 20 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2017 roku

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018, w województwie podlaskim znajduje się w załączniku. Załączniki […]