Kwiecień 2017

27 kwietnia 2017

Podlaskie Wieści Oświatowe – kwiecień 2017

W numerze Reforma oświaty:Reforma edukacji w pytaniach i odpowiedziach;Wolontariat w szkole/placówce;Nowa podstawa programowa;Kolejny etap wdrażania zmian w polskich szkołach;Terminarz zadań dyrektora szkoły związany z wdrażaniem zmian;Statuty szkół;Eksperyment pedagogiczny;Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a reforma systemu edukacji Wychowanie patriotyczne:Pamiętajmy o „Mazurku”;Obchody imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego Rozwijanie kompetencji  informatycznych:Dlaczego warto uczyć się programowania? Konkursy:Krajowy Konkurs Wiedzy Olimpijskiej […]

26 kwietnia 2017

,,DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”

Zaproszenie dyrektorów szkół i placówek do bezpłatnego udziału w  rozpoczynającym się projekcie pt. ,,DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”. Seminarium otwierające projekt odbędzie się dnia 10 maja 2017 roku w godzinach 10.00 – 15.00 w Hotelu TRIO w Białymstoku, ul. Hurtowa 3. Rejestracja na seminarium Załączniki Zaproszenie – Białystok […]

26 kwietnia 2017

XVI edycja programu stypendiów pomostowych

Realizator programu: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości Cel: wsparcie młodych ludzi ze wsi i małych miast, niezamożnych rodzin w dążeniu do zdobycia wyższego wykształcenia Adresat: maturzysta 2017, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku oraz: zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym zostanie przyjęty w roku akademickim 2017/2018 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I […]

26 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2017 roku

18 kwietnia 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 794) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

26 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2017 roku.

21 kwietnia 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego […]

24 kwietnia 2017

Informacja dla Dyrektorów szkół i placówek oświatowych w sprawie funkcjonowania Pogotowia „Niebieska Linia”

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie informuje , że Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” działa nieprzerwanie od 21 lat  i nadal oferuje swoją pomoc osobom krzywdzonym. W załączeniu pismo Pani Wandy Paszkiewicz, Wiceprezes Stowarzyszenia dotyczące funkcjonowania Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz   oferta pomocy Pogotowia . Załączniki oferta […]

22 kwietnia 2017

IX Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II” – etap wojewódzki

odbędzie się 27 kwietnia 2017r. o godz. 11.00. Czas pracy z testem zawierającym pytania zamknięte i otwarte wynosi 60 minut. W poszczególnych województwach Olimpiadę przeprowadzą Wojewódzkie Komitety Olimpiady. Każdy Wojewódzki Komitet wyłoni z etapu wojewódzkiego po trzech finalistów w kategoriach gimnazja i szkoły gimnazjalne z najwyższą ilością punktów. W przypadku, gdy większa ilość uczniów uzyska […]

20 kwietnia 2017

Komunikat dotyczący składania wniosków na realizację działań w ramach programu „Bezpieczna+”

Komunikat dotyczący programu „Bezpieczna+”, w związku przydziałem środków z rezerwy celowej poz. 36 na realizację działań w 2017 r. Uprzejmie przypominam, że Rada Ministrów uchwałą nr 89/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. przyjęła Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, którego głównym celem jest […]

19 kwietnia 2017

Etap rejonowy Wojewódzkiej Licealiady Strzeleckiej „ O Srebrne Muszkiety 2017”

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, ze w dniu 12 kwietnia 2017r. zakończono II etap rejonowy Wojewódzkiej Licealiady Strzeleckiej „O Srebrne Muszkiety 2017”. W eliminacjach, które odbyły się w trzech rejonach wzięło udział 29 zespołów  z 17 szkół ponadgimnazjalnych. Do etapu wojewódzkiego zgodnie z pkt.4 ust. 3 Regulaminu zawodów „O Srebrne Muszkiety 2017” zakwalifikowały się następujące […]

19 kwietnia 2017

Konkurs na dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie

Zarządzenie Nr 254/2017 Burmistrza Michalowa z dnia 14 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie, który z dniem 1 września 2017 r. staje się Szkołą Podstawową im. Władysława Syrokomli w Michałowie Na podstawie art. 30 ust. 1  i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)  w związku […]