Kwiecień 2017

27 kwietnia 2017

Podlaskie Wieści Oświatowe – kwiecień 2017

W numerze Reforma oświaty:Reforma edukacji w pytaniach i odpowiedziach;Wolontariat w szkole/placówce;Nowa podstawa programowa;Kolejny etap wdrażania zmian w polskich szkołach;Terminarz zadań dyrektora szkoły związany z wdrażaniem zmian;Statuty szkół;Eksperyment pedagogiczny;Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a reforma systemu edukacji Wychowanie patriotyczne:Pamiętajmy o “Mazurku”;Obchody imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego Rozwijanie kompetencji  informatycznych:Dlaczego warto uczyć się programowania? Konkursy:Krajowy Konkurs Wiedzy Olimpijskiej […]

26 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2017 roku

18 kwietnia 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 794) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

26 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2017 roku.

21 kwietnia 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego […]

24 kwietnia 2017

Informacja dla Dyrektorów szkół i placówek oświatowych w sprawie funkcjonowania Pogotowia “Niebieska Linia”

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie informuje , że Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” działa nieprzerwanie od 21 lat  i nadal oferuje swoją pomoc osobom krzywdzonym. W załączeniu pismo Pani Wandy Paszkiewicz, Wiceprezes Stowarzyszenia dotyczące funkcjonowania Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz   oferta pomocy Pogotowia . Załączniki oferta […]

19 kwietnia 2017

Konkurs na dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie

Zarządzenie Nr 254/2017 Burmistrza Michalowa z dnia 14 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie, który z dniem 1 września 2017 r. staje się Szkołą Podstawową im. Władysława Syrokomli w Michałowie Na podstawie art. 30 ust. 1  i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)  w związku […]

19 kwietnia 2017

Kampania informacyjno-edukacyjna “Znamię! Znam je?”.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska objęła swoim honorowym patronatem kampanię informacyjno-edukacyjną “Znamię! Znam je?” organizowaną przez Akademię Czerniaka. Jest to ważna kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do młodych osób, które oprócz poszerzenia swojej wiedzy dot. złośliwego nowotworu skóry – czerniaka, poznają zasady samodzielnej obserwacji znamion oraz zasad profilaktyki pierwotnej i wtórnej. Załączniki Ankieta Data: 2017-04-19, rozmiar: 283 […]

18 kwietnia 2017

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy przeprowadzających bezpłatnie  badania lekarskie kandydatów do szkot ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni naj działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia z wyłączeniem dorosłych kandydatów i […]

13 kwietnia 2017

Podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Informacja dotycząca wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych w r. szk. 2016/2017 Informacja dotycząca wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w gimnazjach w r. szk. 2016/2017 Informacja dotycząca Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przeprowadzonych w gimnazjach w r. szk. 2015/2016 Informacja dotycząca Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych w r. szk. 2015/2016 Informacja dotycząca Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych […]

12 kwietnia 2017

Kandydaci do tytułu honorowego profesora oświaty w 2017 roku.

W dniu 13 marca 2017r. komisja powołana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty wyłoniła niżej wymienionych kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty, których wnioski wraz z uzasadnieniem zawierającym opis dorobku zawodowego zostały skierowane do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty: Pan Jarosław Schabieński – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 2 w Suwałkach Pani Bożena Teodozja Śliwowska – dyrektor […]