Kwiecień 4, 2017

4 kwietnia 2017

Zarządzenie Nr 45/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 kwietnia 2017 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiego Komitetu Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II” w roku szkolnym 2016/2017 Na podstawie § 9 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.), w związku § […]

4 kwietnia 2017

XI edycja Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „O Srebrne Pióro MDK” im. Wiesława Szymańskiego

Organizator Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku  zaprasza do udziału w Wojewódzkim Konkursie Literackim „O Srebrne Pióro MDK” im. Wiesława Szymańskiego.  Konkurs skierowany jest do osób zamieszkałych lub uczących się na terenie województwa podlaskiego, urodzonych w latach 1992-2000, tj. do: uczniów szkół ponadgimnazjalnych, absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – zarówno studentów, jak i tych osób, które zaprzestały nauki […]