Kwiecień 12, 2017

12 kwietnia 2017

Kandydaci do tytułu honorowego profesora oświaty w 2017 roku.

W dniu 13 marca 2017r. komisja powołana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty wyłoniła niżej wymienionych kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty, których wnioski wraz z uzasadnieniem zawierającym opis dorobku zawodowego zostały skierowane do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty: Pan Jarosław Schabieński – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 2 w Suwałkach Pani Bożena Teodozja Śliwowska – dyrektor […]

12 kwietnia 2017

Zarządzenie Nr 48/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 roku

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 w województwie podlaskim do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych Na podstawie § 204 ust. 1 pkt 2 […]