Kwiecień 13, 2017

13 kwietnia 2017

Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin” dla uczniów gimnazjum

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi http://www.kuratorium.lodz.pl/zaproszenie-na-eliminacje-ogolnopolskie-konkursu-papiez-slowianin/ została opublikowana lista uczniów zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego konkursu, który odbędzie się 18 maja 2017 r. w Łodzi. Wśród nich znalazło się troje uczestników z województwa podlaskiego: Krzysztof Piotr Metelski z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży, Joanna Sadowska z Gimnazjum im. Papieża Jana […]

13 kwietnia 2017

Europejski tydzień walki z rakiem 2017

Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w konkursie dla młodzieży w wieku 13-25 lat pod nazwą „Europejski tydzień walki z rakiem 2017”, organizowanym przez Stowarzyszenie Europejskich Lig Walki z Rakiem (Association of European Cancer Leagues (ECL)). Prace można składać do 7 maja 2017r. W […]

13 kwietnia 2017

Uroczyste podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów gimnazjów

Informacja dotycząca Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przeprowadzonych w gimnazjach w r. szk. 2016/2017 Oficjalnie zakończyły się Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe przeprowadzone w tym roku w gimnazjach województwa podlaskiego. Uroczyste podsumowanie konkursów było przede wszystkim okazją do złożenia gratulacji wszystkim laureatom. W tym roku w gimnazjach województwa podlaskiego przeprowadzono 16 konkursów przedmiotowych: Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej Wojewódzki Konkurs […]

13 kwietnia 2017

Przegląd małych form teatralnych pod hasłem „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku) Adresaci: uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy gimnazjów oraz ośrodków kultury z terenu województwa podlaskiego. Termin składania zgłoszeń: do 12 maja 2017 r. Szczegółowe informacje: na portalu informacyjnym UMWP Wrota Podlasia w dziale Edukacja→Dramat i tragedię pozostaw teatrowi→15. edycja (https://wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/Dramat-i-tragedie-pozostaw-teatr/15edycja/)