Kwiecień 19, 2017

19 kwietnia 2017

Dystrybucja 4 cz. adaptacji dla kl. III dla uczniów niepełnosprawnych

Uprzejmie informuję, że rozpoczyna się proces dystrybucji 4 części podręczników do klasy III dla uczniów niepełnosprawnych. Bardzo proszę o zapewnienie, by w szkołach w godzinach 9.00-15.00 był obecny przedstawiciel szkoły (dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba), który przyjmie przesyłkę i tego samego dnia potwierdzi odbiór adaptacji w protokole zdawczo-odbiorczym i w aplikacji SIO.

19 kwietnia 2017

Etap rejonowy Wojewódzkiej Licealiady Strzeleckiej „ O Srebrne Muszkiety 2017”

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, ze w dniu 12 kwietnia 2017r. zakończono II etap rejonowy Wojewódzkiej Licealiady Strzeleckiej „O Srebrne Muszkiety 2017”. W eliminacjach, które odbyły się w trzech rejonach wzięło udział 29 zespołów  z 17 szkół ponadgimnazjalnych. Do etapu wojewódzkiego zgodnie z pkt.4 ust. 3 Regulaminu zawodów „O Srebrne Muszkiety 2017” zakwalifikowały się następujące […]

19 kwietnia 2017

Konkurs na dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie

Zarządzenie Nr 254/2017 Burmistrza Michalowa z dnia 14 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie, który z dniem 1 września 2017 r. staje się Szkołą Podstawową im. Władysława Syrokomli w Michałowie Na podstawie art. 30 ust. 1  i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)  w związku […]

19 kwietnia 2017

Kampania informacyjno-edukacyjna „Znamię! Znam je?”.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska objęła swoim honorowym patronatem kampanię informacyjno-edukacyjną „Znamię! Znam je?” organizowaną przez Akademię Czerniaka. Jest to ważna kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do młodych osób, które oprócz poszerzenia swojej wiedzy dot. złośliwego nowotworu skóry – czerniaka, poznają zasady samodzielnej obserwacji znamion oraz zasad profilaktyki pierwotnej i wtórnej. Załączniki Ankieta Data: 2017-04-19, rozmiar: 283 […]