Maj 8, 2017

8 maja 2017

Konferencja prasowa w Ministerstwie Edukacji Narodowej dotycząca aktualnego stanu wdrażania reformy edukacji oraz planowanych zmian

28 kwietnia w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się konferencja prasowa z udziałem minister Anny Zalewskiej. Przekazane informacje dotyczyły: aktualnego stanu wdrażania reformy edukacji, w tym stanu prac nad nową siecią szkół, rozpoczęcia prekonsultacji dotyczących podstawy programowej do poszczególnych przedmiotów przewidzianych w ramowych planach nauczania dla publicznych szkół ponadpodstawowych (na początek z języka polskiego, matematyki, wiedzy […]

8 maja 2017

Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych – materiały informacyjne

Minister Administracji i Cyfryzacji w 2015 r. ogłosił konkurs pt. Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu, który został skierowany do organizacji pozarządowych. Zadanie to wpisane było we współpracę międzyresortową pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Ministrem Administracji i Cyfryzacji w harmonogramie Rządowego programu na lata 2014-2016  „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. W wyniku realizacji projektów przyjętych […]

8 maja 2017

Informacja o zgłaszaniu ofert pracy dla nauczycieli

Uprzejmie przypominam, że z dniem 1 kwietnia 2017 r. weszły w życie przepisy art. 224 w związku z art. 369 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz.60), zobowiązujące Dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, do zgłaszania kuratorowi oświaty informacji […]