Maj 10, 2017

10 maja 2017

Wymiana wadliwych podręczników Nasza Szkoła dla kl. III

Uprzejmie proszę o przekazanie do Kuratorium Oświaty wadliwych fabrycznie podręczników: „Nasza Szkoła” dla klasy III. Do wad fabrycznych zalicza się: rozmazany lub pogrubiony tekst; zbyt jasny tekst (osłabiona czytelność); „zalanie”, rozmazanie i wszelkie nieostrości tekstu utrudniające czytanie; niewyraźne ilustracje (rozpasowanie kolorów lub zalanie farbą); teksty w środkach na granicy obcięcia lub przycięte (np. numeracja stronic […]