Maj 12, 2017

12 maja 2017

Wyniki otwartego konkursu na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w 2017 r. letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego

Lp Organizator  Tytuł zadania Przyznana kwota dotacji w zł 1. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” 15-449 Białystok, ul. Proletariacka 21 „Akademia Kształtowania Bohaterów” 12 100,00 2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka 15-042 Białystok, ul.Pałacowa 3/1 „Zobaczyć historię – Wielką Mistrzynię Życia” 17 600,00 3. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka 15-042 Białystok, ul.Pałacowa 3/1 „Poszukiwacze zaginionych wartości” […]

12 maja 2017

Podlaski Piknik Zawodowy

Podlaski Kurator Oświaty wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Fundacją Program Pomocy Pierwsza Praca zaprasza szkoły ponadgimnazjalne  województwa podlaskiego do włączenia się w organizację pierwszego w Polsce Podlaskiego Pikniku Zawodowego. Piknik zawodowy ma na celu integrację społeczną pomiędzy wychowankami pieczy zastępczej, którzy poprzez zabawę mieliby możliwość zapoznania się z różnymi branżami zawodowymi, a także […]