Maj 15, 2017

15 maja 2017

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Białymstoku w 2016 roku

1. Jednostka kontrolująca Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Temat kontroli Prawidłowość realizacji Porozumienia z dnia 21 października 2014 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w okresie od dnia 21 października 2014 r. do dnia 14 września […]