Maj 18, 2017

18 maja 2017

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk

Od 10 maja do 10 lipca można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu roku szkolnego 2017/2018 (decyduje data stempla pocztowego). O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice. Podstawą uzyskania przez placówkę dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku, zawierający w części formalnej: szczegółowe dane adresowe […]

18 maja 2017

Konkurs o Polsko – Niemiecką Nagrodę Młodzieży pod hasłem „Razem w Europie. Jeden cel”

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza do udziału w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży pod hasłem „Razem w Europie. Jeden cel”. Adresaci: Młodzież w wieku od 12 do 26 lat, w uzasadnionych przypadkach także młodsza Zgłoszenia projektów przyjmowane są do 20 września 2017 r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej: http://www.pnwm.org/aktualnosci-i-projekty/nagroda-mlodziezy/ Załączniki Ulotka […]

18 maja 2017

Program Żółty Talerz

Fundacja Kulczyk Foundation  zaprasza dzieci do udziału w programie Żółty Talerz, który jest wsparciem dla ogólnopolskiego systemu żywienia dzieci. Patronat nad programem objął Rzecznik Praw Dziecka. Fundacja zaprosiła do współpracy w ramach programu Żółty Talerz: Caritas, Banki Żywności, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polski Czerwony Krzyż i SOS Wioski Dziecięce. Więcej informacji na stronie: http://zoltytalerz.pl/o-programie/ oraz w […]