Maj 19, 2017

19 maja 2017

Zaproszenie dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

Zapraszamy wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym dyrektorów szkół, na spotkanie dotyczące zasad organizowania bezpiecznego letniego wypoczynku. Spotkania odbędą się: 30 maja 2017 r. o godz. 11.00 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Mikołaja Reja 67 B; 31 maja 2017 r. o godz. 10.00 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza […]

19 maja 2017

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do dyskusji w mediach dotyczącej projektu rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w załączeniu przedstawiam  informację z Ministerstwa Edukacji Narodowej odnoszącą się do najczęstszych zarzutów dotyczących proponowanych zmian w tym zakresie. Załączniki 2017.05.10_Informacja_kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami_MEN Data: 2017-05-19, rozmiar: 114 KB

19 maja 2017

List do dyrektorów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dotyczący handlu ludźmi

W związku z pismem z Ministerstwa Edukacji Narodowej (znak: DKO-WOK.070.3.2017.MK) oraz zbliżającym się okresem wakacyjnym pragnę zwrócić Państwa szczególną uwagę na konieczność uwrażliwienia uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Jednym z bardzo poważnych zagrożeń jest handel ludźmi. Narażona na to przestępstwo może być młodzież gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wyjeżdzająca za granicę z zamiarem dłuższego pobytu, zaś w […]