Czerwiec 5, 2017

5 czerwca 2017

Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli

WYKAZ PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI POSIADAJĄCYCH AKREDYTACJĘ PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY stan na dzień 29 marca 2018 r     Lp. Nazwa placówki/siedziba Organ prowadzący Decyzja Podlaskiego Kuratora Oświaty o przyznaniu akredytacji 1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży Samorząd Województwa Podlaskiego Decyzja Nr NP – 4431/4/05 z dnia 4 kwietnia 2005 roku 2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w […]

5 czerwca 2017

Ogłoszenie o konkursach na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach i Szkoły Podstawowej w Drozdowie

Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Piątnica z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach; Rakowo-Boginie 49, 18-421 Piątnica Poduchowna Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Piątnica z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Drozdowie; Drozdowo ul. Główna 15, […]