Czerwiec 6, 2017

6 czerwca 2017

Podsumowanie I etapu Pilotażu programowania – wrzesień 2017 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje zorganizowanie uroczystego podsumowania pierwszego etapu projektu we wrześniu 2017 r. Na uroczystość zostanie zaproszona i wyróżniona jako reprezentant jedna szkoła z każdego województwa. Ministerstwo Edukacji Narodowej powoła komisję, której zadaniem będzie ocena realizacji innowacji w ramach pilotażu. Kryterium oceny prezentacji osiągnięć będzie obejmowało aktywność we wdrażaniu innowacji oraz różnorodność podejmowanych działań udokumentowana poprzez […]

6 czerwca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2017 roku

5 czerwca 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1083) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 6 czerwca 2017 roku Treść rozporządzenia