Czerwiec 7, 2017

7 czerwca 2017

Wojewódzkie zawody sportowo-obronne „Sprawni Jak Żołnierze 2017”

Kuratorium Oświaty informuje, ze w dniu 2 czerwca br. w Zespole Szkół Nr 6 w Białymstoku odbyły się Wojewódzkie zawody sportowo-obronne „ Sprawni Jak Żołnierze 2017” Przedsięwzięcie miało na celu zarówno popularyzację sportów obronnych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jak też integrację młodzieży, prezentację poziomu jej wyszkolenia oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. W zawodach uczestniczyło […]