Czerwiec 8, 2017

8 czerwca 2017

Lista organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+”

Lista organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+” Lp. Organ prowadzący szkołę Nazwa szkoły Udzielona kwota wsparcia 1 Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży Stowarzyszenie Edukator w Łomży Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka […]