Czerwiec 8, 2017

8 czerwca 2017

Ogólnopolski Festiwal „(Pod)różne historie” Konkurs fotograficzny i literacki

Młodzieżowy Dom Kultury oraz Towarzystwo Działań Twórczych „Talent” w Białymstoku zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i  szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo- wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci, do udziału w konkursie fotograficznym i literackim „(Pod)różne historie”. Termin zgłoszeń do konkurów upływa: – konkurs literacki – 14.07.2017 r. – konkurs fotograficzny – 04.08.2017 r. […]

8 czerwca 2017

Lista organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+”

Lista organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+” Lp. Organ prowadzący szkołę Nazwa szkoły Udzielona kwota wsparcia 1 Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży Stowarzyszenie Edukator w Łomży Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka […]