Czerwiec 8, 2017

8 czerwca 2017

Ogólnopolski Festiwal „(Pod)różne historie” Konkurs fotograficzny i literacki

Młodzieżowy Dom Kultury oraz Towarzystwo Działań Twórczych „Talent” w Białymstoku zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i  szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo- wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci, do udziału w konkursie fotograficznym i literackim „(Pod)różne historie”. Termin zgłoszeń do konkurów upływa: – konkurs literacki – 14.07.2017 r. – konkurs fotograficzny – 04.08.2017 r. […]

8 czerwca 2017

Informacja o stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa […]

8 czerwca 2017

Informacja o stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018

Na podstawie art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) i § 2 ust.1–6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw […]

8 czerwca 2017

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

Zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowym szkoleniu dotyczącym wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szkolenia organizowane są w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i […]

8 czerwca 2017

Lista organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+”

Lista organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+” Lp. Organ prowadzący szkołę Nazwa szkoły Udzielona kwota wsparcia 1 Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży Stowarzyszenie Edukator w Łomży Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka […]