Czerwiec 9, 2017

9 czerwca 2017

Podsumowanie II edycji Konkursu „W barwach biało-czerwonych” 2017

8 czerwca 2017 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu „W barwach biało-czerwonych”, który po raz drugi organizował Podlaski Kurator Oświaty i Podlaska Rodzina Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej. Udział polegał na zaprojektowaniu i zrealizowaniu  wynikającego z potrzeb szkoły przedsięwzięcia, które miało zintegrować społeczność szkolną w przygotowaniu świątecznych dekoracji […]

9 czerwca 2017

Prezentacje szkół i przedszkoli nagrodzonych i wyróżnionych w II edycji Konkursu „W barwach biało-czerwonych”

Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Siemiatyczach Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku i Społeczne Gimnazjum nr 2 w Białymstoku Przedszkole nr 1 w Łapach Zespół Szkół Nr 4 w Białymstoku Zespół Szkół w Jaświłach Niepubliczna Szkoła Podstawowa w […]

9 czerwca 2017

Wyniki rekrutacji na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Po dokonaniu analizy formalnej i merytorycznej zgłoszeń kandydatów na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narządzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno – pedagogicznych przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: Danuta Sutkowska – przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej Anna Urban – członek Komisji Rekrutacyjnej Jadwiga Pusz – członek Komisji Rekrutacyjnej Monika Rękawek – członek Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z opisanymi […]

9 czerwca 2017

Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia etapu ustnego Ogólnopolskiej Olimpiady Myśli Jana Pawła II

Zarządzenie Nr 53/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia części ustnej Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II” – stopień centralny w roku szkolnym 2016/2017 Na podstawie § 9 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania […]