Czerwiec 12, 2017

12 czerwca 2017

Ważne informacje dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży

Podlaski Kurator Oświaty oraz służby realizujące zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzą szereg działań służących organizowaniu bezpiecznego i atrakcyjnego wypoczynku. W tym celu w województwie podlaskim zostały zorganizowane trzy spotkania dla organizatorów wypoczynku letniego: w Suwałkach, Łomży i Białymstoku. Wzięło w nich udział około 70 organizatorów oraz przedstawiciele  Komendy Wojewódzkiej  Państwowej Straży Pożarnej, […]

12 czerwca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 roku

9 czerwca 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej […]