Lipiec 2017

24 lipca 2017

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

21 lipca 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2017 r., poz. 1401) Rozporządzenie weszło w życie z dniem 22 lipca […]

24 lipca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej

20 lipca 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1399) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2017 roku. Załączniki Treść rozporządzenia Data: 2017-07-24, rozmiar: 249 KB

17 lipca 2017

Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów – druga edycja

Polskie Towarzystwo Historyczne organizuje kolejną edycję bezpłatnych zawodów dla uczniów, którzy interesują się historią. Terminarz II edycji Olimpiady Historycznej w roku szkolnym 2017/2018: Do 10.2017 – eliminacje ustne I etapu Olimpiady, początek etapu pisemnego 12.2017 – eliminacje pisemne II etapu; 8-9.12.2017 – eliminacje ustne II etapu 2-4.03.2018 – etap centralny (eliminacje pisemne i ustne III […]

11 lipca 2017

Zarządzenie nr 56/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 06 lipca 2017 roku

w sprawie procedury opiniowania planu pracy placówek doskonalenia nauczycieli Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 57/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 lipca 2013 r. zmienionego zarządzeniem Nr 55/2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 września 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 37/2016 Podlaskiego Kuratora […]

10 lipca 2017

5 lipca 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1322) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku Treść rozporządzenia

4 lipca 2017

Podlaskie Wieści Oświatowe – czerwiec 2017

W numerze: Zmiany w zakresie wychowania w szkołach Oddziały i szkoły sportowe Zmiany w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Nowelizacja ustawy o Systemie Informacji Oświatowej Upowszechnienie czytelnictwa Podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 2016/2017 Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2017 roku IX Edycja […]