Lipiec 2017

26 lipca 2017

Informacja dotycząca podejmowania uchwał w sprawie przekształcenia szkół (uchwały deklaratoryjne).

Szanowni Państwo Przewodniczący Rady Powiatu, Rady Miasta, Rady Gminy Ze względu na kalendarz planowanych posiedzeń Rad Powiatów, Miast i Gmin, uprzejmie przypominam o przyjęciu w porządku obrad punktu tematycznego, dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół specjalnych przyspasabiających do pracy, szkół policealnych, szkół podstawowych dla dorosłych, których kształcenie obejmuje  […]

24 lipca 2017

Realizacja dofinansowania otrzymanego w 2017 roku w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Organy prowadzące oraz dyrektorzy szkół dofinansowanych w 2017 r. w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa W związku z zaplanowanym z dniem 1 września 2017 r. stopniowym wygaszaniem gimnazjów, przypominam że wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w 2017 r. zostało przyznane organom prowadzącym szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. […]

24 lipca 2017

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

21 lipca 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2017 r., poz. 1401) Rozporządzenie weszło w życie z dniem 22 lipca […]

24 lipca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej

20 lipca 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1399) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2017 roku. Załączniki Treść rozporządzenia Data: 2017-07-24, rozmiar: 249 KB

21 lipca 2017

Fundacja „Żyjmy Zdrowo” zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim projekcie, którego celem jest podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii Fundacja „Żyjmy Zdrowo”, realizując zadanie Ministerstwa Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie, którego celem jest podniesienie kompetencji i praktycznych […]

18 lipca 2017

Ogólnopolski Program Aktywnej Edukacji. Młodzi dla środowiska

Inicjatorem i realizatorem projektu z zakresu szeroko pojętej edukacji ekologicznej jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej. Celem projektu jest wzmocnienie narzędzi służących ochronie przyrody poprzez aktywną edukację na rzecz budowania potencjału i integracji grup oraz środowisk mających znaczący wpływ na przyrodę. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – […]

17 lipca 2017

Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów – druga edycja

Polskie Towarzystwo Historyczne organizuje kolejną edycję bezpłatnych zawodów dla uczniów, którzy interesują się historią. Terminarz II edycji Olimpiady Historycznej w roku szkolnym 2017/2018: Do 10.2017 – eliminacje ustne I etapu Olimpiady, początek etapu pisemnego 12.2017 – eliminacje pisemne II etapu; 8-9.12.2017 – eliminacje ustne II etapu 2-4.03.2018 – etap centralny (eliminacje pisemne i ustne III […]

12 lipca 2017

Oferta edukacyjna dla pracowników oświaty w roku akademickim 2017/2018

Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2017/2018 zaprasza do skorzystania z oferty edukacyjnej dotyczącej kursów kwalifikacyjnych, kursów doskonalących i szkoleń skierowanych do pracowników oświaty. Więcej szczegółowych informacji znajduje się pod adresem: http://cen.uwb.edu.pl/cen.php?p=2220