Lipiec 2017

26 lipca 2017

Informacja dotycząca podejmowania uchwał w sprawie przekształcenia szkół (uchwały deklaratoryjne).

Szanowni Państwo Przewodniczący Rady Powiatu, Rady Miasta, Rady Gminy Ze względu na kalendarz planowanych posiedzeń Rad Powiatów, Miast i Gmin, uprzejmie przypominam o przyjęciu w porządku obrad punktu tematycznego, dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół specjalnych przyspasabiających do pracy, szkół policealnych, szkół podstawowych dla dorosłych, których kształcenie obejmuje  […]

24 lipca 2017

Realizacja dofinansowania otrzymanego w 2017 roku w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Organy prowadzące oraz dyrektorzy szkół dofinansowanych w 2017 r. w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa W związku z zaplanowanym z dniem 1 września 2017 r. stopniowym wygaszaniem gimnazjów, przypominam że wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w 2017 r. zostało przyznane organom prowadzącym szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. […]

24 lipca 2017

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

21 lipca 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2017 r., poz. 1401) Rozporządzenie weszło w życie z dniem 22 lipca […]

24 lipca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej

20 lipca 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1399) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2017 roku. Załączniki Treść rozporządzenia Data: 2017-07-24, rozmiar: 249 KB

24 lipca 2017

Apel Podlaskiego Kuratora Oświaty dotyczący bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji

W czasie ferii letnich dzieci i młodzież będą korzystać z różnych form wypoczynku, m.in. będą spędzać czas na słońcu, w pobliżu akwenów wodnych, uczestniczyć w wycieczkach górskich i przejażdżkach rowerowych. Okres letni, oprócz pozytywnych wrażeń, stwarza potencjalne zagrożenie utraty zdrowia i życia uczniów i wychowanków. Dane policyjne wskazują na problem wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, śmiertelnych następstw […]

21 lipca 2017

Fundacja „Żyjmy Zdrowo” zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim projekcie, którego celem jest podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii Fundacja „Żyjmy Zdrowo”, realizując zadanie Ministerstwa Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie, którego celem jest podniesienie kompetencji i praktycznych […]

21 lipca 2017

Informacje dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku letniego

Kampanie społeczne Rzecznika Praw Dziecka Odwaga kojarzy się z pewnością siebie i siłą, ale to przede wszystkim umiejętność podejmowania mądrych decyzji, zdolność do asertywnych postaw, odpowiedzialność za siebie i bliskich. Przez całe lato, dzieciom i młodzieży przypominać będzie o tym nowa kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „Odwaga ratuje życie”. Informacje o kampanii oraz filmy dostępne […]