Wrzesień 2017

29 września 2017

Zarządzenie Nr 76/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 września 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia regulaminów wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty oraz rozporządzenia Ministra […]

27 września 2017

Zarządzenie Nr 75/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminów wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty oraz rozporządzenia Ministra […]

27 września 2017

Zarządzenie Nr 74/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 września 2017 r

w sprawie ustalenia Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina” Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. zarządza się, co następuje: § 1.  Wprowadza się Regulamin Ogólnopolskiego  Konkursu „Myśli  Jana Pawła […]

27 września 2017

Program „Aktywna tablica” – ogłoszenie wyników kwalifikacji wniosków

Zespół powołany przez Wojewodę Podlaskiego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” dokonał kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego. Podlaski Kurator Oświaty, działając na mocy Porozumienia z dnia 28 sierpnia 2017 r. z Wojewodą Podlaskim, podjął decyzję o udzieleniu wsparcia […]

27 września 2017

Zarządzenie Nr 73/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 września 2017 r

w sprawie powołania Ponadwojewódzkiej Komisji Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. […]

27 września 2017

Zarządzenie Nr 72/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zmiany organizacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z […]

27 września 2017

II Edycja Olimpiady „Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności”

Kuratorium Oświaty w Białymstoku w  imieniu organizatora (Uniwersytetu Warszawskiego ) serdecznie zaprasza nauczycieli, uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018 do udziału  w Olimpiadzie „Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.” Olimpiada współfinansowana jest  przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W Olimpiadzie uczestnicy ubiegać się będą o 36 indeksów na wyższe uczelnie oraz ufundowane przez sponsorów liczne nagrody rzeczowe. […]

27 września 2017

Konkurs na opracowanie scenariuszy lekcji – „Temat: Europa”

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce organizuje konkurs dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pt. „Temat: Europa”. Celem konkursu jest opracowanie scenariuszy lekcji poświęconych zagadnieniom, którymi zajmuje się Unia Europejska. Patronat honorowy nad konkursem objęli  Minister Edukacji Narodowej oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Więcej informacji pod adresem: www.lekcjaeuropejska.pl

27 września 2017

Informacja od Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Białymstoku

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku wystosował prośbę o przekazanie informacji do szkół i placówek woj. podlaskiego na temat zasad uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej, prowadzonej przez nadleśnictwa ze swojego obszaru. Szczegółowe zasady udziału w takich zajęciach, w tym wskazanie zagrożeń związanych z przebywaniem na terenach leśnych i kwestie organizacyjne zawierają załączniki nr 1 i nr […]