Wrzesień 7, 2017

7 września 2017

Zarządzenie nr 62/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 września 2017 r.w sprawie powołania Zespołu Akredytacyjnego do oceny działalności placówki ubiegającej się o akredytację na obszarze województwa podlaskiego

Zarządzenie nr 62/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 05 września 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Akredytacyjnego do oceny działalności placówki ubiegającej się o akredytację na obszarze województwa podlaskiego   Na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), […]

7 września 2017

Komunikat dotyczący uruchamiania kolejnych funkcjonalności nowego SIO oraz wykazywania uczniów gimnazjum i Zasadniczych Szkół Zawodowych w nowym SIO

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy komunikat dotyczący etapowego uruchamiania kolejnych funkcjonalności zmodernizowanego systemu informacji oświatowej, to jest nowego SIO, w roku szkolnym 2017/2018 oraz wykazywania uczniów/nauczycieli dotychczasowych gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych w nowym SIO. 1. Uruchamianie kolejnych funkcjonalności nowego SIO W związku z trwającymi pracami programistycznymi kolejne funkcjonalności nowego SIO będą wdrażane etapowo. Po uruchomieniu […]