Wrzesień 11, 2017

11 września 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych

7 września 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1712) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  

11 września 2017

Twoje dane – twoja sprawa – Ogólnopolski Program Edukacyjny GIODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Projekt skierowany jest do tych, którzy uważają, że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi dzieciom i młodzieży […]

11 września 2017

Ogólnopolski Konkurs Literacki i Plastyczny „Być dobrym jak chleb”- święty Mikołaj i święty brat Albert w oczach dzieci i młodzieży Rok 2017 – Rokiem świętego brata Alberta

Organizatorzy konkurs: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja w Lublinie, Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie, Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie oraz Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie; Adresaci: uczniowie oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych; Termin i miejsce składania prac: do 10 listopada […]

11 września 2017

II edycja Ogólnopolskiego Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym organizuje  II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego – w szczególności dotyczącego wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Termin […]

11 września 2017

Projekt Ministerstwa Energii „Jak uczyć o energii jądrowej”

Szanowni Państwo, nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w województwie podlaskim   Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla nauczycieli fizyki, chemii, geografii, biologii, przyrody i wychowania do bezpieczeństwa oraz doradców metodycznych organizowane przez Ministerstwo Energii oraz Wydziały Chemii i Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, dotyczące energetyki jądrowej. Seminaria zostały zaplanowane przez organizatorów tak, aby spełniały formalne […]

11 września 2017

Program wymiany uczniów FLEX na rok szkolny 2018-2019

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz American Councils for International Education zapraszają uczniów do udziału w Programie FLEX w roku szkolnym 2018/2019. Program skierowany jest do uczniów klas trzecich gimnazjum oraz klas pierwszych liceum zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej. Program FLEX (Future Leaders Exchange Program) został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992. […]

11 września 2017

Kalendarz propozycji przedsięwzięć z „Edukacji dla Bezpieczeństwa” na rok szkolny 2017-2018

Kalendarz propozycji przedsięwzięć z „Edukacji dla Bezpieczeństwa” dla szkół i placówek na rok szkolny 2017/2018   Lp. Przedsięwzięcie Czynności do zrealizowania Termin realizacji/Miejsce Kogo dotyczy 1 2 3 4 5 1 Działania „Bezpieczna droga do szkoły” spotkania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą oraz kadrą pedagogiczną. 01. IX – 31.X.2017r. dzieci i młodzież ze szkół z […]