Wrzesień 13, 2017

13 września 2017

XLIV edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w roku szkolnym 2017/2018 organizuje XLIV edycję Olimpiady Wiedzy Technicznej. Celem olimpiady jest budzenie i rozwijanie zainteresowania techniką, podnoszenie kultury technicznej, stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej. Olimpiada rozgrywana jest w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej, elektryczno-elektronicznej. Zawody poszczególnych stopni olimpiady odbędą się w następujących terminach: eliminacje szkolne – 20 października 2017 r., […]

13 września 2017

XI edycja konkursu „Młody Innowator”

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Towarzystwo Kultury Technicznej, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów w roku szkolnym 2017/2018 organizują XI edycję ogólnopolskiego konkursu „Młody Innowator” pn. „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”. Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VII), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest rozwijanie twórczego myślenia i krzewienie innowacyjnych postaw u dzieci i […]

13 września 2017

XX edycja Olimpiady Wiedzy o Prawie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. T. Halika w Ostrołęce w roku szkolnym 2017/2018 organizuje XX edycję Olimpiady Wiedzy Technicznej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem olimpiady upowszechnianie wiedzy na temat praw oraz sposobów ich ochrony w powiązaniu ze znajomością historii najnowszej oraz zagadnień przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Zawody poszczególnych stopni olimpiady odbędą się w następujących […]

13 września 2017

Konkurs dla młodzieży szkolnej na napisanie scenariusza spotu kampanii Ojczysty – dodaj do ulubionych

Narodowe Centrum Kultury zaprasza uczniów, studentów i wszystkich chętnych w wieku od 13 do 26 lat do wzięcia udziału w ogólnopolskim Konkursie na scenariusz filmu promującego kampanię „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Zadaniem uczestników jest napisanie scenariusza trzydziestosekundowego spotu telewizyjnego, którego tematem będzie promocja języka polskiego lub działania propagujące poprawne używanie języka ojczystego. Nagrodą główną jest […]

13 września 2017

IX Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku zaprasza dzieci i młodzież do udziału w IX Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 21 lat. Jego celem jest inspirowanie dzieci i młodzieży do rozwijania kreatywności, artystycznej wrażliwości oraz […]

13 września 2017

Komunikat w sprawie importu danych w SIO

Szanowni Państwo, W związku z zamieszczonym przez MEN uzupełnieniem informacji nt. importu danych, przekazuję, co następuje: Jeżeli w dawnym Zespole Szkół istniała, np. szkoła podstawowa i gimnazjum, a obecnie powstała szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi, to należy utworzyć nową placówkę – szkołę podstawową, zaznaczając, że posiada oddziały gimnazjalne. Aby dokonać importu danych z zespołu szkół, […]