Wrzesień 15, 2017

15 września 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 roku

14 września 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia

15 września 2017

Uruchomienie strony internetowej do rejestracji szkół oraz zgłaszania nauczycieli i uczestników wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Informujemy, iż 13 września 2017 r. została uruchomiona strona internetowa: www.konkursy.kuratorium.bialystok.pl do rejestracji szkół, zgłaszania nauczycieli oraz uczestników wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzanych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie poniższych terminów: do 29.09.2017 r. rejestracja szkoły (z wykorzystaniem regonu z poprzedniego roku szkolnego), do 20.10.2017r. zgłoszenie przedmiotów, nauczycieli do prac w […]