Wrzesień 20, 2017

20 września 2017

Zarządzenie Nr 68/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 września 2017 roku

w sprawie powołania komisji ds. nagród Podlaskiego Kuratora Oświaty Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. Nr 131, poz. 1078) zarządza się co następuje: § 1 Powołuję Komisję ds. nagród Podlaskiego Kuratora Oświaty, zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie: […]

20 września 2017

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Orzeł Biały – nasza duma”

W związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości przypadającą w 2018 r. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Stanisław Karczewski, zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Orzeł Biały – nasza duma”. Konkurs skierowanym do uczniów klas IV – VII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz podopiecznych placówek oświatowo – wychowawczych. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i […]

20 września 2017

Kampania edukacyjna Niosę Pomoc

Zespół Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej zaprasza do udziału w  Kampanii edukacyjnej Niosę Pomoc. Jest to możliwość do prowadzenia ciekawych  zajęć, które angażują, uczą i kształtują postawy odpowiedzialności, szacunku i otwartości oraz dają możliwość realnej pomocy. https://www.pah.org.pl/kampanieedukacyjne Udział oraz materiały edukacyjne Kampanii są bezpłatne. Kampania jest skierowania do szkół z każdego szczebla edukacyjnego. Osoby zaangażowane w […]

20 września 2017

42. Olimpiada Artystyczna

Olimpiada Artystyczna to ogólnopolski trójstopniowy konkurs adresowany przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy wybierają jedną z dwóch sekcji:  historii sztuki lub historii muzyki. Zdobycie tytułu laureata lub finalisty zwalnia z egzaminu maturalnego z historii sztuki lub historii muzyki i uprawnia do licznych ulg w postępowaniach kwalifikacyjnych na studia wyższe. Niezależnie od wyników konkursu Olimpiada […]

20 września 2017

Ogólnopolski Projekt „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół województwa podlaskiego Od grudnia 2015 r. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” realizuje – na zlecenie i we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej – ogólnopolski Projekt „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa” który jest jednym z komponentów rządowego programu na lata 2015-2016 ”Bezpieczna+”. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy o bezpieczeństwie cyfrowym w szkole i […]

20 września 2017

Zarządzenie nr 67/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 września 2017 roku

w sprawie opiniowania przez komisję do spraw nagród wniosków o nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Podlaskiego Kuratora Oświaty Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, zarządza […]