Październik 2017

31 października 2017

XVIII edycja Maratonu Pisania Listów z Amnesty International

Stowarzyszenie Amnesty International zaprasza do zorganizowania w szkołach kolejnej edycji Maratonu Pisania Listów. Im więcej osób zostanie zaproszonych do wspólnego pisania listów, tym większa szansa powodzenia akcji, której celem jest  poprawa losu konkretnego człowieka. W tym roku wydarzenie będzie odbywało się w dniach 1-10 grudnia, finał Maratonu przypadnie na weekend 9-10 grudnia. Szczegółowe informacje o […]

31 października 2017

Zarządzenie nr 89/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.10.2017 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej Konkursu teatralnego dla młodzieży  szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych  „Patriotyzm dawniej i dziś” Na podstawie Porozumienia z dnia 27 września 2017 r. z Wojewodą Podlaskim w sprawie  powierzenia realizacji projektów: „Konkursy dla dzieci i uczniów – Niepodległa dziś. W czym obecnie powinien przejawiać się patriotyzm?” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” […]

31 października 2017

Ogólnopolskie turnieje dla uczniów kształcących się w zawodach cukiernik, piekarz, wędliniarz lub kucharz

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, Cech Cukierników i Piekarzy oraz Cech Rzeźników, Wędliniarzy i Kucharzy we współpracy z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu w roku szkolnym 2017/2018 organizują następujące turnieje: XXI edycję Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego, XXI edycję Ogólnopolskiego Turnieju Piekarskiego im. Anny Butki, XX edycję Ogólnopolskiego Turnieju Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej, II […]

31 października 2017

Zajęcia edukacyjne popularyzujące wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego dla młodzieży w szkołach

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego ogłoszonego przez Ministra Zdrowia, w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, firma Lechaa Consulting Sp. z o.o. przeprowadzi zajęcia edukacyjne dla młodzieży popularyzujące wiedzę z zakresu zdrowia prokreacyjnego. Wśród głównych założeń programu jest uświadomienie młodzieży potrzeby przygotowania się do odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz kształtowanie umiejętności dokonywania właściwych wyborów […]

31 października 2017

Uwaga! Zmiana terminów konferencji w Hajnówce i Białymstoku Konferencje pn. „Poradnia-Uczeń-Szkoła”

Serdecznie zapraszamy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek na Konferencje z cyklu Poradnia – Uczeń – Szkoła, dotyczące organizacji kształcenia specjalnego i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Konferencje odbędą się zgodnie z harmonogramem: Powiaty: moniecki, grajewski i sokólski – 14 listopada 2017 r. o godzinie 1000 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ul. Szkolna 22; Miasto Suwałki i […]

31 października 2017

Nowe SIO. MEN przypomina o obowiązku dokonania niezbędnych zmian w RSPO

Szanowni Państwo przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, poniżej przedstawiam Państwu opis działań, które powinny zostać wykonane w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO). Przekazanie informacji do RSPO o szkołach przekazanych do prowadzenia w drodze umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g ustawy o systemie oświaty oraz art. 9 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe Przypominamy, […]

31 października 2017

VIII edycja ogólnopolskiego konkursu „Projekt z klasą”

Szanowni Państwo dyrektorzy i nauczyciele. Wydawnictwo Nowa Era, zaprasza do wzięcia udziału w VIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Projekt z klasą”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Jego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do pracy metodą projektu. Uczestnicy konkursu zyskują okazję do realizowania swych pasji i rozwijania kompetencji XXI wieku w […]

30 października 2017

Podstawowe informacje o akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

1. Akty prawne: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, zmiany: Dz. U. z 2017 r. poz. 949), w szczególności art. 118; Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, zmiany: Dz. […]

27 października 2017

Konferencje pn. „Poradnia-Uczeń-Szkoła”

Serdecznie zapraszamy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek na Konferencje z cyklu Poradnia – Uczeń – Szkoła, dotyczące organizacji kształcenia specjalnego i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Konferencje odbędą się zgodnie z harmonogramem: Powiaty: moniecki, grajewski i sokólski – 14 listopada 2017 r. o godzinie 1000 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ul. Szkolna 22; Miasto Suwałki i […]

26 października 2017

Zarządzenie Nr 86/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 października 2017 roku

w sprawie powołania zespołu do spraw opracowywania, nowelizowania oraz monitorowania stosowania wewnętrznych procedur wykonywania zadań w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w […]