Październik 2, 2017

2 października 2017

Kampania „Pola Nadziei”

Fundacja „Pomóż Im” po raz ósmy zaprasza szkoły do udziału w kolejnej edycji akcji „Pola Nadziei”. Jest to kampania mająca na celu propagowanie idei wolontariatu, bezinteresownej pomocy nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom. Oficjalna Inauguracja „Pól Nadziei”,  odbędzie się 6 października 2017 r. o godz.11 w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku. Szczegółowe informacje […]

2 października 2017

Technologie z klasą – program Fundacji Uniwersytet Dzieci

Specjalnie z myślą o nauczycielach i uczniach szkół podstawowych Fundacja Uniwersytet Dzieci uruchomiła program Technologie z klasą, który wspiera nauczycieli w perspektywie wdrażania nowej podstawy programowej z zakresu informatyki.  Program Technologie z klasą jest adresowany do uczniów klas I-III i VII.  Jest  to cykl scenariuszy lekcji oraz innowacyjny zestaw edukacyjny do pracy z uczniami, szkolenia […]

2 października 2017

Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego: wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (.doc), dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, zaświadczenie dyrektora szkoły (.doc) zawierające informacje o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez […]