Październik 3, 2017

3 października 2017

Podlaskie Wieści Oświatowe – wrzesień 2017

W numerze: Plan nadzoru pedagogicznego Komunikaty z narad Podlaskiego Kuratora Oświaty Obsługa informatyczna Kuratorium Oświaty w Białymstoku Wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów oraz zaświadczeń Bezpłatny transport dzieci/uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków Nowy rok szkolny rozpoczęty Wspomaganie szkół i placówek z przedmiotu „edukacja dla bezpieczeństwa” Harcerze wrócili z obozów Szukam nauczyciela … Załączniki Wrzesień […]

3 października 2017

II Ogólnopolskiego Konkursu Programistyczny Hackthon Hack Heroes

Szanowni Państwo dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadpodstawowych i Pnadgimnazjanych. Fundacja Media 3.0 zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Programistycznym Hackthon Hack Heroes, który odbędzie się w dniach 7-23 października 2017 r. w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania Code Week 2017. Celem konkursu jest promowanie nauki programowania wśród uczniów, a […]

3 października 2017

Projekt „Kryminalne zagadki Kampusu UwB”

Uniwersytet w Białymstoku w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego  rozpoczął realizację Projektu „Kryminalne zagadki Kampusu UwB”. Jego celem głównym jest podniesienie kompetencji komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego, rozwiązywania problemów oraz działania innowacyjnego przez wybranych w systemie rekrutacji 144 uczniów liceów ogólnokształcących i techników. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach […]