Październik 4, 2017

4 października 2017

Zarządzenie Nr 77/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 października 2017 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do realizacji projektów w ramach  Programu Wieloletniego „Niepodległa” Na podstawie Porozumienia z dnia 27 września 2017 r. z Wojewodą Podlaskim w sprawie  powierzenia realizacji projektów: „Konkursy dla dzieci i uczniów – Niepodległa dziś. W czym obecnie powinien przejawiać się patriotyzm?” oraz „Regionalne warsztaty dla nauczycieli – Zachować pamięć. Nasze drogi do […]

4 października 2017

IX edycja ogólnopolskiej akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”, pod hasłem: Oddaj zużyty telefon komórkowy

W nawiązaniu do międzynarodowej akcji ekologicznej: „Sprzątanie Świata 2017” (Clean Up the World 2017) zapraszamy do uczestnictwa w IX edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem: Oddaj zużyty telefon komórkowy. Szczegóły akcji (regulamin) oraz plakat informacyjny do pobrania ze strony: www.ekophone.pl

4 października 2017

Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz

Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu oraz Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w roku szkolnym 2017/2018 organizują I edycję konkursu. Celem turnieju jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności uczniów kształcących się w zawodzie kucharz. Turniej jest skierowany do uczniów klas programowo najwyższych dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy kształcą się w zawodzie kucharz. […]