Październik 4, 2017

4 października 2017

Zarządzenie Nr 77/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 października 2017 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do realizacji projektów w ramach  Programu Wieloletniego „Niepodległa” Na podstawie Porozumienia z dnia 27 września 2017 r. z Wojewodą Podlaskim w sprawie  powierzenia realizacji projektów: „Konkursy dla dzieci i uczniów – Niepodległa dziś. W czym obecnie powinien przejawiać się patriotyzm?” oraz „Regionalne warsztaty dla nauczycieli – Zachować pamięć. Nasze drogi do […]