Październik 5, 2017

5 października 2017

  Program Wieloletni  “Niepodległa” na lata 2017 – 2021

5 października 2017

Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.

Na stronie internetowej https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl został zamieszczony dokument pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. Materiał ten został przygotowany dla dyrektorów szkół/placówek, nauczycieli i rodziców, do których pismo skierowała Minister Edukacji Narodowej (również dostępne na stronie internetowej). Dokument stanowi kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych […]