Październik 6, 2017

6 października 2017

Przydatne informacje i prezentacje

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (doc) Liczba dzieci, uczniów w poszczególnych oddziałach na zajęciach (xls) Wydarzenia nadzwyczajne w MOW (pdf) Kierunki wychowania w zreformowanej szkole i placówce (prezentacja PowerPoint) BEZPIECZNA SZKOŁA działania profilaktyczne i procedury bezpieczeństwa (prezentacja PowerPoint) Nowe rozwiązania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie (prezentacja PowerPoint) Liczby […]

6 października 2017

Podstawy prawne

Indywidualne nauczanie program lub tok nauki (zip) Konkurs na dyrektora (zip) Kwalifikacje nauczycieli (zip) MOW, MOS i inne placówki (zip) Nadzór pedagogiczny i wymagania (zip) Organizacja kształcenia (zip) Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (zip) Organizacja, okumentacja i świadectwa (zip) Poradnie i orzecznictwo (zip) Udzielanie i organizacja ppp (zip) Wczesne wspomaganie (zip)

6 października 2017

Zarządzenie nr 81/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2017 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu teatralnego „Patriotyzm dawniej i dziś” Na podstawie Porozumienia z dnia 27 września 2017 r. z Wojewodą Podlaskim w sprawie  powierzenia realizacji projektów: „Konkursy dla dzieci i uczniów – Niepodległa dziś. W czym obecnie powinien przejawiać się patriotyzm?” oraz „Regionalne warsztaty dla nauczycieli – Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości”, w ramach […]

6 października 2017

Zarządzenie nr 80/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2017 r.

w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji do udziału w regionalnych warsztatach dla nauczycieli „Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości” Na podstawie Porozumienia z dnia 27 września 2017 r. z Wojewodą Podlaskim w sprawie  powierzenia realizacji projektów: „Konkursy dla dzieci i uczniów – Niepodległa dziś. W czym obecnie powinien przejawiać się patriotyzm?” oraz „Regionalne warsztaty dla nauczycieli – […]

6 października 2017

Zarządzenie nr 79/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2017 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu literackiego „W czym dziś powinien przejawiać się patriotyzm?” Na podstawie Porozumienia z dnia 27 września 2017 r. z Wojewodą Podlaskim w sprawie  powierzenia realizacji projektów: „Konkursy dla dzieci i uczniów – Niepodległa dziś. W czym obecnie powinien przejawiać się patriotyzm?” oraz „Regionalne warsztaty dla nauczycieli – Zachować pamięć. Nasze drogi do […]

6 października 2017

Zarządzenie nr 78/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2017 r

w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu plastycznego „Za co kocham Polskę?” Na podstawie Porozumienia z dnia 27 września 2017 r. z Wojewodą Podlaskim w sprawie  powierzenia realizacji projektów: „Konkursy dla dzieci i uczniów – Niepodległa dziś. W czym obecnie powinien przejawiać się patriotyzm?” oraz „Regionalne warsztaty dla nauczycieli – Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości”, w ramach […]