Październik 9, 2017

9 października 2017

Zaproszenie na szkolenie intendentów

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego zaprasza pracowników przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenów woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, podlaskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Żywienie zbiorowe dzieci w szkołach“, finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Na szkolenia zapraszamy w szczególności pracowników zajmujących się organizacją i realizacją żywienia w placówkach systemu oświaty (intendentów, […]

9 października 2017

„Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej” – projekt Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej

Program „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej” Program, którego realizatorem jest do Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej adresowany jest do: przedstawicieli publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli; publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych; psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkołach, mających kontakt z młodzieżą dokonującą samouszkodzeń, po próbach samobójczych, z zaburzeniami depresyjnymi lub odżywiania. […]

9 października 2017

Konkurs „Mein deutscher Lieblingssatz“

Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza młodzież i osoby dorosłe do udziału w Konkursie pt. „Mein deutscher Lieblingssatz“. Konkurs polega na napisaniu w języku niemieckim wypowiedzi na temat: „Mein deutscher Lieblingssatz“ („Moje ulubione niemieckie zdanie”) i przesłaniu go do organizatora konkursu. Wypowiedź jest uzasadnieniem, dlaczego zdanie to jest dla piszącego ważne. Zdanie to może pochodzić z […]