Październik 10, 2017

10 października 2017

II edycja Olimpiady Wiedzy o Rodzinie

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza młodzież ponadgimnazjalną do uczestnictwa w drugiej edycji Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, promującej wartości małżeńskie i rodzinne. Współorganizatorem Olimpiady na terenie województwa podlaskiego  jest Białostocka Akademia Rodziny w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Uczestnicy olimpiady: uczniowie liceum ogólnokształcącego, technikum i uczniowie realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę. Olimpiada ma […]

10 października 2017

Program „WEŹ ODDECH” i szkolenie dla nauczycieli z edukacji ekologicznej i obywatelskiej

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza białostockie szkoły do udziału w programie „Weź oddech” od września do grudnia 2017 r. W tym czasie oferujemy wsparcie w obszarze edukacji na temat czystości powietrza dedykowane dla nauczycieli oraz młodzieży z klas VII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Do zgłaszania się zapraszamy nauczycieli wiedzy o […]