Październik 11, 2017

11 października 2017

XXIII edycja Ogólnopolskiego konkursu historycznego “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku serdecznie zaprasza Dyrektorów szkół wraz z uczniami klas IV-VII szkół podstawowych, uczniów gimnazjów oraz branżowych szkół I stopnia i oddziałów zasadniczych szkół zawodowych do udziału w XXIII Ogólnopolskim Konkursie Historycznym im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”. Szkoły zgłaszają się […]

11 października 2017

Akcja „Lekcja Dla Rodaka” – ogólnopolskie przedsięwzięcie patriotyczno-charytatywne dla szkół

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół w województwie podlaskim. Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej  Akcji „Lekcja Dla Rodaka” prowadzonej przez Fundację Dla Rodaka. Akcja polega ona na organizowaniu w szkole zajęć edukacyjnych na temat historii Polaków w Kazachstanie, na Syberii i Kresach. Ich przesłaniem jest ukazywanie – dzieciom i młodzieży – prawdy o bolesnej karcie dziejów naszego narodu, […]

11 października 2017

Olimpiada przedmiotowa „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”

Kuratorium Oświaty w Białymstoku w  imieniu organizatora – Komitetu Głównego Olimpiady – serdecznie zaprasza nauczycieli, uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału  w  Olimpiadzie „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” w roku szkolnym 2017/2018.   Uczestnikami Olimpiady mogą być również, w wyjątkowych przypadkach, za zgodą komitetów okręgowych, uczniowie szkół gimnazjalnych. Tegoroczna Olimpiada uzyskała status  przedmiotowej  tj. dającej  laureatom […]

11 października 2017

Projekt „Ocena skuteczności interwencyjnego-profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15 letnich dziewcząt z wykorzystaniem techniki telemonitoringu – ZDROWA JA”

Informujemy, ze Instytut Matki i Dziecka w Warszawie od września 2017 r. do grudnia 2018 r., na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, w ramach realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 będzie prowadził na terenie kilku szkół w województwie podlaskim Projekt pt.: „Ocena skuteczności interwencyjnego-profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15 letnich dziewcząt z wykorzystaniem techniki telemonitoringu […]