Październik 12, 2017

12 października 2017

II Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców

Fundacja „Rodzice Szkole” organizuje,  pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej,  II Ogólnopolską Konferencję Rad Rodziców, która odbędzie się 28 października 2017 r. w Warszawie. Wszystkie informacje dotyczące Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresem: http://radyrodzicow.pl/index.php/o-konferencji Załączniki List do dyrektorów – II OKRR Data: 2017-10-12, rozmiar: 75 KB

12 października 2017

Szkolenia w ramach programu „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej”

CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowym bezpłatnym szkoleniu z zakresu zapobiegania depresji, samobójstwom, zaburzeniom odżywiania, samookaleczeniom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży. Szkolenie jest częścią projektu pn. „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej”, który jest realizowany przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej a finansowany przez Ministerstwo Zdrowia ze środków Narodowego Programu […]

12 października 2017

Zarządzenie Nr 83/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 09 października 2017 roku

w sprawie powołania Komisji  do badania i  oceny ofert w ramach realizacji zadań z zakresu doskonalenia nauczycieli  województwa podlaskiego w 2017 roku Na podstawie art. 51 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo  Oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 59 z późn. zm.) oraz  art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. […]