Październik 12, 2017

12 października 2017

Zarządzenie Nr 83/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 09 października 2017 roku

w sprawie powołania Komisji  do badania i  oceny ofert w ramach realizacji zadań z zakresu doskonalenia nauczycieli  województwa podlaskiego w 2017 roku Na podstawie art. 51 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo  Oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 59 z późn. zm.) oraz  art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. […]