Październik 20, 2017

20 października 2017

Projekt pn. „Spotkania z Terpsychorą”

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki zaprasza szkoły, placówki, instytucje, m.in.: szkoły specjalne i integracyjne, zespoły szkół specjalnych, ośrodki specjalne, szkoły z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, organizacje i stowarzyszenia do składania aplikacji na bezpłatny udział w projekcie dr Bożeny W. Jakubczak pn. „Spotkania z Terpsychorą”. Projekt obejmuje seminaria warsztatowe taneczno-choreograficzne zwiększające kompetencje i umiejętności otoczenia […]

20 października 2017

Dzień Edukacji Narodowej

W dniach 13-14 października 2017 r. odbyły się wojewódzkie obchody święta nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty, ustanowione w 1972 roku jako Dzień Nauczyciela na mocy ustawy Karta praw i obowiązków nauczyciela, a od 1982 roku – obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej, na mocy ustawy – Karta Nauczyciela. Tegoroczne uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyły […]