Listopad 2017

30 listopada 2017

II Ogólnopolski konkurs wiedzy ekologicznej ,,Bliżej Pszczół”

Informujemy, że Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Instytut Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych do udziału w II Ogólnopolskim konkursie wiedzy ekologicznej ,,Bliżej Pszczół”. Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym oraz wiedzy odnośnie możliwości funkcjonowania pszczoły […]

30 listopada 2017

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzyczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty

29 listopada 2017 r. zostało ogłoszone: OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) Treść obwieszczenia

30 listopada 2017

Zarządzenie Nr 101/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego

z dnia 30  listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków  o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie § 38 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia  2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa ( Dz. U.  poz. 729 z późn. […]

30 listopada 2017

Podsumowanie konkursu teatralnego „Patriotyzm dawniej i dziś”

W dniu 28 listopada 2017 r. w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, odbyło się rozstrzygnięcie konkursu teatralnego pn. „Patriotyzm dawniej i dziś”, adresowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Konkurs był jednym z przedsięwzięć Wojewody Podlaskiego finansowanych w ramach Wieloletniego Programu Niepodległa na lata 2017 – 2021. Został zrealizowany we współpracy z Kuratorium Oświaty w Białymstoku i […]

29 listopada 2017

Ogólnopolski konkurs historyczny „ Nieznani bohaterowie, nieznane wydarzenia – losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922” – kategoria projekt edukacyjny

Kuratorium Oświaty serdecznie zaprasza Dyrektorów szkół wraz z uczniami klas IV-VII szkół podstawowych, uczniami klas gimnazjalnych, branżowych szkół I stopnia oraz zasadniczych szkół zawodowych do udziału w Ogólnopolskim konkursie historycznym „Nieznani bohaterowie, nieznane wydarzenia  – losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922” – kategoria projekt edukacyjny. Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach: […]

24 listopada 2017

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej

23 listopada 2017 r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159) Treść obwieszczenia

23 listopada 2017

Ogólnopolski Konkurs „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina”

Podlaski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza uczniów klasy II i III dotychczasowych gimnazjów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina”. Konkurs jest organizowany we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Białymstoku, Wydziałem Nauczania Kurii Diecezjalnej w Łomży, Wydziałem Nauczania Kurii Diecezjalnej w Ełku, Wydziałem Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej […]

20 listopada 2017

VI Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”

Informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018, trwa organizowany przez Polski Komitet Normalizacyjny szósty Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”. W tym roku temat konkursu brzmi: „Normy w ochronie środowiska”. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy o normalizacji, zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli, w tym o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym. Konkurs jest przeprowadzany […]

17 listopada 2017

Zapraszamy do udziału w konkursie literacko-plastycznym “Olimpiada drogą do Igrzysk”

Zapraszamy do udziału w XXIV Ogólnopolskim Konkursie literacko – plastycznym pt. „0limpiada drogą do Igrzysk”. Obecna tematyka konkursu, tak jak i wszystkie poprzednie propaguje sport, olimpizm, a poprzez wartości fair play również kształtowanie postaw. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie   www.klub2012.com.pl