Listopad 2, 2017

2 listopada 2017

X edycja ogólnopolskiego konkursu „ELEKTRON”

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2017/2018 zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych do udziału w X edycji ogólnopolskiego konkursu noszącego nazwą E L E K T R O N. Tematyka konkursu wiąże się z profilem kształcenia na Wydziale, a w szczególności elektrotechniki, elektroniki, telekomunikacji, optoelektroniki i fotoniki oraz mechatroniki. Szczegółowe […]

2 listopada 2017

Konferencja „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”

20 listopada 2017 roku w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowy odbędzie się konferencja „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”, promująca ideę Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training). Organizatorem konferencji jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Głównym celem […]

2 listopada 2017

8 edycja Programu Edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo”

25 października wystartowała kolejna, 8. edycja programu „Żyj smacznie i zdrowo”, który przez ostatnich siedem lat był realizowany w gimnazjach. Tegoroczna edycja wyznacza nowy etap w historii programu, wynikający bezpośrednio z reformy edukacji. Do wspólnych działań włączani są również nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych z klas V-VII. Nauczyciele, którzy zgłoszą się do udziału w Programie, […]

2 listopada 2017

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka zaprasza szkoły i przedszkola do obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. W tym roku centralne uroczystości odbędą się w Wielkopolsce. Miastem gospodarzem została Piła. Zachęcamy do zapoznania się z listem Rzecznika Praw Dziecka p. Marka Michalaka dostępnym pod linkiem: https://brpd.gov.pl/sites/default/files/ogolnopolski_dzien_praw_dziecka_2017.pdf Sprawozdania z obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka należy przesłać do 8 grudnia br. […]

2 listopada 2017

Zarządzenie Nr 87/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 października 2017 roku

w sprawie procedury postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co […]