Listopad 6, 2017

6 listopada 2017

Konferencja „PROFILAKTYKA DZIECI I MŁODZIEŻY- dobre praktyki”

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „SZANSA” oraz Towarzystwo Psychoprofilaktyczne serdecznie zaprasza konferencję „PROFILAKTYKA DZIECI I MŁODZIEŻY- dobre praktyki”, która odbędzie się w dniu 08.12.2017 r. (piątek) w Auli Widowiskowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20. Program konferencji: 9.00 – 9.30 – Rejestracja uczestników 9.30 – 9.40 – Rozpoczęcie konferencji 9.40 – […]

6 listopada 2017

Konferencje pn. „Poradnia-Uczeń-Szkoła”

Serdecznie zapraszamy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek na Konferencje z cyklu Poradnia – Uczeń – Szkoła, dotyczące organizacji kształcenia specjalnego i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Konferencje odbędą się zgodnie z harmonogramem: Powiaty: moniecki, grajewski i sokólski – 14 listopada 2017 r. o godzinie 1000 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ul. Szkolna 22; Miasto Suwałki i […]

6 listopada 2017

Rekrutacja do Dziecięcej Rady Programowej Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie ogłasza rekrutację do Dziecięcej Rady Programowej. Dziecięcą Radę Programową będzie tworzył 12-osobowy zespół dzieci z całej Polski w wieku 7-14 lat, które będą wybierane na zasadzie rekrutacji. Przeprowadzenie tegorocznego naboru przewidziano na koniec listopada. Komisja wybierająca Radę będzie brać pod uwagę: średnią ocen (min. 4,5), szczególne zainteresowania, a […]

6 listopada 2017

Zarządzenie Nr 90 Podlaskiegi Kuratora Oświaty z 3 listopada 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zarządzenie  Nr 90/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia  3 listopada 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), zarządza się co następuje: § […]