Listopad 8, 2017

8 listopada 2017

Zarządzenie Nr 94/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 08 listopada 2017 roku

w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw do dalszego użytkowania w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia  2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa ( Dz. U.  poz. 729 z późn. zm.) zarządzam […]

8 listopada 2017

Informacja dotycząca statutów przedszkoli, szkół i placówek

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych Przypominamy o konieczności dostosowania statutów kierowanych przez Państwa jednostek do przepisów prawa oświatowego, wynikających ze zmiany ustroju szkolnego. Szczegółowe informacje dotyczące statutów poszczególnych typów szkół i placówek znajdziecie Państwo tutaj.

8 listopada 2017

Europejski Tydzień Redukcji Odpadów

Ministerstwo Środowiska zaprasza szkoły do udziału w Europejskim Tygodniu Redukcji Odpadów EWWR, który odbędzie się w dniach 18-26 listopada 2017 roku. EWWR jest wydarzeniem, którego celem jest promowanie inicjatyw edukujących w zakresie zrównoważonego zarządzania zasobami i odpadami.  Podczas jednego tygodnia w roku na terenie całej Europy odbywają się akcje promujące zachowania proekologiczne skupiające się na […]

8 listopada 2017

Zarządzenie nr 91/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 06 listopada 2017 roku

w sprawie powołania Zespołu Akredytacyjnego do oceny działalności placówki ubiegającej się o akredytację na obszarze województwa podlaskiego Na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia […]

8 listopada 2017

VII edycja Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”

Muzeum Powstania Warszawskiego ogłosiło VII. edycję Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”, skierowaną do osób zaangażowanych społecznie, altruistów; projekt ma nową kategorię, w ramach której będą honorowane osoby odznaczające się wyjątkową inicjatywą społeczną. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów mija 10 grudnia 2017 roku. Szczegółowe informacje  i formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.1944.pl , zgłoszenie można wysłać […]