Listopad 16, 2017

16 listopada 2017

Ogólnopolski Turniej All-chemiczny

Organizatorem Turnieju jest Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie. Adresatami Turnieju są uczniowie dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych. Celem Ogólnopolskiego Turnieju All-Chemicznego jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy chemicznej, wykorzystanie jej w praktyce przez młodzież ww. szkół oraz podejmowanie i prowadzenie zespołowych prac badawczych.  Od bieżącego roku  szkolnego, poza nagrodami rzeczowymi,  laureaci […]

16 listopada 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2017 roku

15 listopada 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2112) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 16 listopada 2017 roku. Treść rozporządzenia