Listopad 17, 2017

17 listopada 2017

Zapraszamy do udziału w konkursie literacko-plastycznym “Olimpiada drogą do Igrzysk”

Zapraszamy do udziału w XXIV Ogólnopolskim Konkursie literacko – plastycznym pt. „0limpiada drogą do Igrzysk”. Obecna tematyka konkursu, tak jak i wszystkie poprzednie propaguje sport, olimpizm, a poprzez wartości fair play również kształtowanie postaw. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie   www.klub2012.com.pl

17 listopada 2017

Konkurs “Polska- Szwecja – między rywalizacją i współpracą”

II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu “Polska-Szwecja – między rywalizacją i współpracą” rusza 16.04.2018 r. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Honorowy Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników Konkursu będą przekazywane przez stronę internetową organizatora: www.zamekgolub.pl  oraz telefonicznie pod numerem:  566832455, kom. 609388510.