Grudzień 6, 2017

6 grudnia 2017

Konkurs ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”

Z okazji zbliżającej się 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku serdecznie zaprasza dzieci i młodzież województwa podlaskiego do udziału w konkursie poetyckim. Honorowy patronat nad konkursem sprawują Wojewoda Podlaski oraz Podlaski Kurator Oświaty. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie własnego utworu poetyckiego, który powinien odnosić się do wartości patriotycznych lub […]

6 grudnia 2017

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego

Działając na podstawie § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r.  w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U z 2017 r. poz. 729) informuję, że Kuratorium Oświaty w Białymstoku przekazało Starostwu Powiatowemu w Grajewie nieodpłatnie bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu samochód osobowy marki SKODA OCTAVIA II […]