2018

17 października 2018

Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, który zakończył staż przed 1 września 2018 r.

wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (.doc) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, zaświadczenie dyrektora szkoły (.doc)zawierające informacje o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia i […]

17 października 2018

Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, który zakończył staż po 1 września 2018 r.

wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (.doc) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, zaświadczenie dyrektora szkoły (.doc) zawierające informacje o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania […]

15 października 2018

Konkurs „Niemiecki ma klasę 2018/2019”

Organizatorem konkursu jest Goethe-Institut z siedzibą w Warszawie (00-021 Warszawa, ul. Chmielna 13 A). Jego celem jest zachęcenie uczniów uczących się języka niemieckiego do partycypacji w życiu szkoły i podejmowania działań prowadzących do zmian najbliższego otoczenia we współpracy z grupą rówieśników oraz nauki języka niemieckiego skierowanej na działanie. W konkursie mogą wziąć udział: 1) uczniowie szkół podstawowych […]

12 października 2018

Konkurs plastyczny „Jedz owoce, chrup warzywa to na zdrowie świetnie wpływa”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku zaprasza dzieci z klas IV-V szkół podstawowych z woj. podlaskiego do udziału w konkursie plastycznym pt. „Jedz owoce, chrup warzywa to na zdrowie świetnie wpływa”. Tematami konkursowymi są: zasady zdrowego żywienia, rola owoców i warzywa w codziennej diecie, kolorowe przekąski owocowo – warzywne. Praca konkursowa zgodna z […]

12 października 2018

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki zaprasza do udziału w projekcie ,,Lektury szkolne-Lubię to!”

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku zaprasza nauczycieli do udziału  w projekcie ,,Lektury szkolne – Lubię to!’’, którego głównym celem jest podniesienie kwalifikacji kadr kultury i nauczycieli poprzez organizację szkoleń w zakresie przygotowywania lekcji szkolnych. Organizatorzy przygotowali cykl warsztatów w oparciu o następujące spektakle szkolne: ,,Emocjonałki’’ (na podstawie ,,Wielkiej księgi uczuć” Grzegorza Kasdepke) w […]

12 października 2018

Konferencja “Razem na rzecz społeczności lokalnej. Jak kreować postawy lokalnego patriotyzmu i obywatelskiego zaangażowania wśród młodzieży?”

W dniu 24.10.2018 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku (ul. Świerkowa 20, budynek C, aula im. J. Korczaka, sala 04) odbędzie się konferencja pn. „Razem na rzecz społeczności lokalnej. Jak kreować postawy lokalnego patriotyzmu i obywatelskiego zaangażowania wśród młodzieży?”. Konferencja skierowana jest do osób zaangażowanych w praktykę edukacyjną (nauczyciele, pedagodzy, edukatorzy itd.). Osoby […]

12 października 2018

Życzenia Podlaskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil” Janusz Korczak   Słowa Janusza Korczaka przywołuję, by podkreślić rolę, jaką w życiu uczniów odgrywają nauczyciele, wychowawcy. By podkreślić, jak wyjątkowa relacja wiąże nauczyciela […]

12 października 2018

Ogólnopolski konkurs “Projekt z klasą” – IX edycja

Ogólnopolski konkurs „Projekt z klasą” jest skierowany do uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych. Tegoroczna edycja „Projektu z klasą” przypada w setną rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Organizator tego konkursu, pragnąc uczcić ten fakt w wyjątkowy sposób, stworzył jubileuszową kategorię specjalną „Świętujemy niepodległość”. To okazja do zaproponowania projektu, który celebruje lub upamiętnia wiek […]

12 października 2018

Zapowiedź VIII edycji konkursu – Nagroda im. Jana Rodowicza „Anody”

Muzeum Powstania Warszawskiego pragnie wyróżnić i uhonorować osoby zaangażowane w prace społeczne, życie lokalnych społeczności oraz te, które dokonały bohaterskiego czynu. W związku z tym zamierza ogłosić VIII edycję konkursu o Nagrodę im. Jana Rodowicza „Anody”, która została ustanowiona w 2011 r. Organizatorzy są przekonani, że idee i cele Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” są […]

11 października 2018

Odkrywamy prawo humanitarne – kurs e-learningowy

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji informuje, że 15 września 2018 r. uruchomiona została kolejna edycja kursu e-learningowego „Odkrywamy prawo humanitarne”. Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli wszystkich przedmiotów oraz specjalistów pracujących z uczniami w wieku 13-18 lat. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 grudnia br. Link do informacji o szkoleniu i do systemu rejestracji – […]