Styczeń 2018

31 stycznia 2018

“Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością, obudziłam się i spostrzegłam, że życie jest służbą na rzecz innych. Służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością.” Matka Teresa z Kalkuty     Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i  Pracownicy szkół, przedszkoli oraz  placówek oświatowych w województwie podlaskim, Szanowni Państwo Prezydenci , Burmistrzowie, Starostowie , Wójtowie oraz […]

31 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 16 /2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na dwa stanowiska wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego ( z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli i Szkół  Podstawowych Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U.z 2017 r. poz.1889) zarządza się co następuje: […]

31 stycznia 2018

Podlaskie Wieści Oświatowe – styczeń

W numerze: Realizacja Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2021 V Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki „By czas nie zaćmił i niepamięć”. Konkurs literacki „ W czym dziś powinien przejawiać się patriotyzm” Konkurs teatralny „Patriotyzm dawniej i dziś” Dąbrowscy licealiści zwycięzcami teatralnego konkursu „Patriotyzm dawniej i dziś” Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym „Za co kocham Polskę” […]

30 stycznia 2018

Dzień Bezpiecznego Internetu 2018

Zbliża się Dzień Bezpiecznego Internetu! To już 14. edycja DBI w Polsce, którą obchodzić będziemy 6 lutego 2018 r. pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego […]

30 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 14/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2018 roku

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 w województwie podlaskim do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 […]

30 stycznia 2018

Konkurs „Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą”

Zachęcamy wszystkich uczniów klas II i III szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie. Oprócz ciekawych nagród, najlepsi laureaci otrzymają indeksy. Prace należy przesyłać na adres do 30 marca 2018r.: Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego ul. PTTK 13 87-400 Golub-Dobrzyń. Dodatkowe informacje znajdziecie na stronie: www.zamekgolub.pl w zakładce wydarzenia. Uroczysta Gala Finałowa odbędzie się 16 […]

29 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 15/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1889) zarządza się co […]

26 stycznia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 roku

25 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 214) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po […]

25 stycznia 2018

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

23 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 190) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.