Styczeń 3, 2018

3 stycznia 2018

Wzory sprawozdań z realizacji Rządowego Programu “Aktywna tablica” dla dyrektorów szkół i organów prowadzących.

Organ prowadzący – sprawozdanie – Zestawienie finansowe do dnia 15 stycznia 2018 r. Plik do pobrania w załączniku: Wzory sprawozdań z realizacji Rządowego Programu „Aktywna tablica” dla dyrektora szkoły i organu prowadzącego dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: Aktywna tablica Załączniki Zestawienie Finansowe Data: 2018-01-03, rozmiar: 32 KB

3 stycznia 2018

XI Regionalny Konkurs “Mistrz Origami”

Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku oraz Białostocki Klub Polskiego Centrum Origami zapraszają do udziału w XI Regionalnym Konkursie “Mistrz Origami”. Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli i uczniów klas I-VII ze szkół podstawowych w województwie podlaskim. Prace można przysyłać do 16 lutego 2018 r. Regulamin konkursu dostępny na stronie […]

3 stycznia 2018

Rekrutacja do projektu „Profesjonalni przywódcy…”

Rekrutacja do projektu „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego” Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego”. Jest on realizowany w ramach Priorytetu II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach […]

3 stycznia 2018

Komunikat z II etapu (międzyszkolnego) Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922. O Niepodległość i granice Rzeczpospolitej”.

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922. O Niepodległość i granice Rzeczpospolitej” Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że 14.12.2017r. odbył się II etap (międzyszkolny) Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922. O Niepodległość i granice Rzeczpospolitej” . Powyższy etap przeprowadzono w trzech rejonach, w […]

3 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 1/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 14 ust. 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję Komitet Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości […]