Styczeń 3, 2018

3 stycznia 2018

Wzory sprawozdań z realizacji Rządowego Programu “Aktywna tablica” dla dyrektorów szkół i organów prowadzących.

Organ prowadzący – sprawozdanie – Zestawienie finansowe do dnia 15 stycznia 2018 r. Plik do pobrania w załączniku: Wzory sprawozdań z realizacji Rządowego Programu „Aktywna tablica” dla dyrektora szkoły i organu prowadzącego dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: Aktywna tablica Załączniki Zestawienie Finansowe Data: 2018-01-03, rozmiar: 32 KB

3 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 1/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 14 ust. 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję Komitet Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości […]