Luty 1, 2018

1 lutego 2018

Regulamin Podlaskiego Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej 2018

SCENA MŁODZIEŻOWA (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne) I. Organizatorzy: Kuratorium Oświaty w Białymstoku Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku II. Cele: promocja dorobku artystycznego teatrów szkolnych, stwarzanie możliwości wymiany myśli i doświadczeń nauczycieli, wyzwalanie i upowszechnianie inicjatyw oraz twórczych poszukiwań w dziedzinie repertuaru, a także form wyrazu artystycznego. III. Założenia programowo – organizacyjne: W imprezie mogą uczestniczyć […]

1 lutego 2018

Lista kandydatek i kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na dwa wolne stanowiska pracy wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli i Szkół Podstawowych Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Lista kandydatek i kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na dwa wolne stanowiska pracy wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli i Szkół Podstawowych  Kuratorium Oświaty w Białymstoku: Lp. Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania 1. Stanisław Wojeński Biała, 17-100 Bielsk Podlaski 2. Anna Krakowska Białystok Osoby umieszczone w wykazie […]

1 lutego 2018

Ogólnopolski Konkurs „Eksperyment Łańcuchowy”

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zaprasza przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych, studentów oraz całe rodziny do udziału w szóstej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Eksperyment Łańcuchowy”. Szczegółowe informacje na stronach: http://www.lancuch.if.uj.edu.pl, https://www.facebook.com/EksperymentLancuchowy. Plakat w wersji do druku dostępny jest pod adresem: http://149.156.64.22/Lancuch/wp content/uploads/2012/12/Eksperyment_Łańcuchowy_plakat_2018_compressed_1.pdf​. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 31 marca 2018 roku. Finał odbędzie […]

1 lutego 2018

Miesiąc Języka Ojczystego (21.02. – 21.03.2018 r.)

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy współpracy z Kołem Naukowym Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia, Stowarzyszeniem Polonistów i Towarzystwem Miłośników Języka Polskiego organizuje od 21 lutego do 21 marca 2018 roku Miesiąc Języka Ojczystego. Wydarzenia, które odbędą się w ramach tego przedsięwzięcia to, m. in., konkurs na reklamę skierowany do uczniów szkół podstawowych, […]

1 lutego 2018

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu ,,Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w grudniu 2017 roku ogłosił wyniki Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” – V edycja. Zadaniem nowoczesnej szkoły zawodowej jest przygotowanie przyszłego absolwenta do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Realizacji priorytetu, jakim jest dobre przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy, służy […]