Luty 7, 2018

7 lutego 2018

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji, z ramach realizacji projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, kierowanego do specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizuje dwa spotkania informacyjno-konsultacyjne, których celem będzie przedstawienie: założeń oraz praktycznych rozwiązań w zakresie prowadzenia diagnozy funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej; przepisów prawa oświatowego w zakresie poradnictwa […]