Luty 13, 2018

13 lutego 2018

Ogłoszenie o naborze trenerów w ramach projektu “Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) jako publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej, w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” zaprasza do udziału w szkoleniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. […]

13 lutego 2018

Ogólnopolski konkurs „Nasi sąsiedzi Żydzi”

Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Gminą Chmielnik, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Ośrodkiem Edukacyjno-Muzealnym „Świętokrzyski Sztetl” im. Majera Małego w Chmielniku organizuje ogólnopolski konkurs „Nasi sąsiedzi Żydzi”. Celem konkursu jest przywracanie pamięci i popularyzowanie wiedzy na temat społeczności żydowskiej i funkcjonowania sztetli na terenie Polski przed 1939 r. Konkurs […]