Marzec 2018

30 marca 2018

Piąta edycja programu „mPotęga”

Ruszył nabór wniosków do V edycji programu mPotęga. Fundacja mBanku w partnerstwie  z Fundacją Dobra Sieć wesprą niestandardowe sposoby nauczania matematyki. W rozpoczętym programie mPotęga  wnioskodawcy mogą ubiegać się o  granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł. W tym roku ogłoszone zostały 2 konkursy: – na projekty skierowane do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych, […]

30 marca 2018

V Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie organizuje V Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Olimpiada odbędzie się 8 czerwca 2018 r. (piątek) w Warszawie. Główne cele Olimpiady to wspieranie rozwoju potencjału intelektualnego, rozwijanie kreatywności, podnoszenie jakości pracy nauczycieli oraz zachęcanie do stosowania aktywnych metod nauczania. Projekt  stanowi praktyczną realizację […]

29 marca 2018

XVIII Ogólnopolski Konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych ,,BEZPIECZNIE OD STARTU”

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku jest organizatorem XVIII Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy. Konkurs jest skierowany do uczniów zakładów rzemieślniczych zatrudnionych w celu nauki zawodu. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Więcej informacji […]

29 marca 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 roku

23 marca 2018 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 611) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

29 marca 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 roku

26 marca 2018 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 r. i 2019 r (Dz. U. z 2018 r. poz. 615)  Rozporządzenie wchodzi w życie z […]

29 marca 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 roku

28 marca 2018 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 628) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 kwietnia […]

29 marca 2018

Ogólnopolski Turniej Robotów „RoboMeeting 2018” o Puchar Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K Baczyńskiego w Białymstoku

23 marca 2018 roku w uczniowie ze szkolnego koła robotyki III Liceum Ogólnokształcącego  im. K.K Baczyńskiego w Białymstoku pod opieką pana Jacka Cichosza zorganizowali Ogólnopolski Turniej Robotów „RoboMeeting 2018” o Puchar Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K Baczyńskiego w Białymstoku. Turniej Robotów, to jedna z form aktywności realizowanej innowacji pedagogicznej „Programowanie robotów Lego innowacyjną metodą […]

28 marca 2018

Uroczyste podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów

Uroczyste podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się 10 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza, ul. Jesienna 8, Białystok. (parking przy ul. Wysockiego na wysokości Cmentarza Miejskiego) Podczas tej uroczystości wręczane będą zaświadczenia laureatom ze wszystkich powiatów województwa podlaskiego. […]

28 marca 2018

„Wielkanoc bez Granic”

Instytut Myśli Schumana poszukuje wolontariuszy pragnących włączyć się w dzieło „Wielkanoc bez Granic”. Chcemy w ten sposób pomóc cudzoziemcom studiującym lub pracującym w Polsce w lepszym poznaniu naszej polskiej kultury, tradycji i religii, poprzez zaproszenie ich do naszych polskich domów do stołu Wielkanocnego. Mamy nadzieję, że dzięki temu nasi cudzoziemcy szybciej się odnajdą w naszym […]